הרב זכריה יצחק זצ"ל - תורה

בראשית

בראשית

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

נח

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

לך לך

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

וירא

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

חיי שרה

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

תולדות

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

ויצא

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

וישלח

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

וישב

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

מקץ

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

ויגש

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

ויחי

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

שמות

שמות

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

וארא

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

בא

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

בשלח

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

יתרו

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

משפטים

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

תרומה

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

תצוה

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

כי תשא

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

ויקהל

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

פקודי

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

ויקהל-פקודי

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

ויקרא

ויקרא

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

צו

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

שמיני

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

תזריע

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

מצורע

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

אחרי מות

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

קדושים

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

אמור

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

בהר

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

בחקותי

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

תזריע-מצורע

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

אחרי מות-קדושים

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

בהר-בחקותי

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

במדבר

במדבר

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

נשא

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

בהעלותך

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

שלח לך

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

קרח

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

חקת

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

בלק

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

פנחס

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

מטות

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

מסעי

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

דברים

דברים

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

ואתחנן

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

עקב

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

ראה

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

שופטים

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

כי תצא

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

כי תבוא

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

נצבים

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

וילך

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

האזינו

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה

וזאת הברכה

א     ב     ג     ד     ה     ו     ז     הפטרה     שמיעה רציפה