הרב זכריה יצחק זצ"ל - אלול

אנא כעב זדוני


אנשי אמונה, אל מלך, ויעבור


תמהנו מרעות, אל מלך, ויעבור


אלוקנו ואלוקי אבותינו אל תעש


אלוקנו ואלוקי אבותינו תבא לפניך


אשמנו מכל עם


רבונו של עולם


לעיננו עשקו


לה' אלוקינו הרחמים


אלוקינו שבשמים


ישן אל תרדם


בן אדם


לך ה' הצדקה