הרב זכריה יצחק זצ"ל - מזמורי שבת

אהבת יום שבת


ביום שבת אשבח


אם תחפצה


לקראת שבת


שלום לבא שבת


ש-די אמור נא די


אהבת דוד


יום יחידתי


יושב בכסא הוד


מאמר הזוהר לליל שבת


ידידים נחמדים